Jesteśmy na ostatniej prostej wydatkowania środków z perspektywy finansowej 2014-2020. Na dzień dzisiejszy wykorzystano ponad 90 proc. budżetu w ramach programu POIR – największego programu UE finansującego badania, rozwój i innowacje.

Rok 2021 będzie prawdopodobnie ostatnią okazją do skorzystania, w ramach tej perspektywy, ze środków UE z komfortem wysokich budżetów konkursowych.

Na najbliższy rok Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaplanowało pulę w wysokości ok. 980 mln zł. Na liście ogłoszonych konkursów znajdują się nabory umożliwiające kompleksowe sfinansowanie rozwoju przedsiębiorstw zarówno na etapie przygotowania projektu, przeprowadzenia prac B+R, jak i skomercjalizowania ich wyników.

Konkursem z najwyższym budżetem, obejmującym ponad 50% puli dostępnych środków, są Badania na Rynek (działanie 3.2.1). Jest to instrument dla MŚP, umożliwiający sfinansowanie inwestycji opartej o wdrożenie wyników prac B+R.

Warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie lub nabycie wyników badań, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. Konkurs zostanie ogłoszony 9 grudnia 2020 r. a nabór potrwa do 17 lutego 2021.

Sztandarowy konkurs badawczy POIR, co roku przeprowadzany przez NCBiR, Szybka Ścieżka (działanie 1.1.1), otrzymał alokację w wysokości 300 mln zł, co stanowi 30,6% tegorocznego budżetu.

Tym razem nabór ma charakter ogólny, co oznacza, że każdy innowacyjny pomysł może starać się o wsparcie. Projekty mogą być realizowane zarówno samodzielnie przez MŚP oraz duże przedsiębiorstwa jak i w konsorcjach, w tym z jednostkami naukowymi. Ich realizacja może odbywać się na terenie całej Polski, z wykluczeniem woj. mazowieckiego.

Konkurs zostanie ogłoszony 15 lutego 2021 r. a nabór potrwa do 4 maja 2021 r.

Warte uwagi są również bardziej specjalistyczne instrumenty:

  1. Design dla przedsiębiorców Dostępność+ (działanie 2.3.5) z budżetem w wysokości 70 mln zł.

Konkurs jest już otwarty i potrwa do 28 lipca 2021 r. Umożliwia sfinansowanie opracowania nowego projektu wzorniczego.

  1. Granty na Eurogranty (działanie 2.3.6) na przygotowanie polskich MŚP do udziału w programach europejskich. Budżet 10 mln zł. Nabór potrwa do 27.01.2022 r.
  2. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych (działanie 2.3.7) Budżet 50 mln zł.
  3. Go to Brand (działanie 3.3.3) na wsparcie MŚP na EXPO 2020 w Dubaju. Budżet 50 mln zł. Nabór potrwa do 29 marca 2021 r.

Aktualne wersje harmonogramu POIR są dostępne na stronie Ministerstwa pod linkiem

https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow