Przełomowe wyroki sądów otwierające nowe możliwości w uldze na robotyzację – maszyny magazynowe i paletyzujące również objęte ulgą

Ulga na robotyzację polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026. Uprawnione do skorzystania z ulgi są przedsiębiorstwa, które wykorzystują roboty w celu poprawy efektywności produkcji. W tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyliły dwie negatywne interpretacje. Oba wyroki okazały się korzystne dla podatników w kwestii dopuszczalności opisanych w interpretacjach robotów do ulgi.

Oferta konkursowa programów Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Fundusze Europejskie oferują w tym roku szeroką gamę możliwości pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstw. Wśród konkursów większość została skierowana do MŚP, jednak nie brakuje również tych dla dużych firm. Atrakcyjne możliwości dofinansowania oferują także Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
Grafika-Robotyzacja

Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP

FEPW 2021-2027 obejmują dodatkowym wsparciem Polskę Wschodnią. Z programu korzysta 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego. Program ułatwia rozwój nie tylko biznesu, ale również transportu, inwestycji w sieci energetyczne, ochronę środowiska, czy turystykę. Całkowity budżet to 12,3 mld zł.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

KPO oferuje szereg atrakcyjnych programów dotacyjnych, których priorytetem jest dążenie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji. Nowo ogłoszony konkurs niesie szereg możliwości dla dużych przedsiębiorców, pula środków na przedsięwzięcia wybrane w otwartym konkursie przekracza 1 mld zł.

Przegląd ulg podatkowych kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw działających w branży produkcyjnej

Do najpopularniejszych ulg w branży produkcyjnej należą: ulga B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję. Mimo, iż nazwa wskazuje, że wyżej ujęta lista ulg może być skierowana do wyspecjalizowanych jednostek, w rzeczywistości istotą jest prowadzenie działalności wpisującej się w zasady instrumentu wsparcia. Branża produkcyjna, ze względu na charakter swojej działalności, ma znaczący potencjał jako beneficjent ulg podatkowych.

Kredyt ekologiczny w programie FENG jako narzędzie transformacji ekologicznej

Program FENG niesie ze sobą liczne korzyści. Umożliwia finansowanie inwestycji, które mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną firmy. Ponadto, inwestycje w infrastrukturę ekologiczną prowadzą do wzrostu konkurencyjności oraz poprawy wizerunku.
Grafika Ulga na prototyp aktualne interpretacje

Ulga na prototyp w świetle aktualnych interpretacji podatkowych

Ulga na prototyp skierowana jest do firm ponoszących koszty na realizację produkcji próbnej nowego produktu powstałego w wyniku prac badawczo-rozwojowych oraz koszty jego wprowadzenia na rynek. Przepisy wprowadzające ulgę na prototyp weszły w życie 1 stycznia 2022 r., stąd jest to stosunkowo nowy instrument, w ramach którego linia orzecznicza nieustannie ewaluuje.
Grafika- Income Statemant

Limit 200% kosztów wynagrodzeń w uldze B+R.

W każdym kolejnym roku podatkowym systematycznie rośnie liczba podatników PIT, jak i podatników CIT, korzystających z ulg podatkowych. W przypadku ulgi B+R w 2016 r., czyli roku wprowadzenia tej ulgi, skorzystało z niej zaledwie 571 podmiotów. W 2021 r. liczba ta wzrosła aż do 3606 podmiotów, które łącznie rozliczyły koszty kwalifikowane w wysokości 6,2 mld PLN (według danych wstępnych MF stan na grudzień 2022).
Belgia-unia-europejska

Ścieżka SMART

Konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości (PARP) skierowany jest do MŚP, a jego budżet to aż 4 450 mln złotych. Analogiczny konkurs o nieco mniejszym budżecie – 667 mln zł dla dużych przedsiębiorców opublikowano na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
Ulga na Ekspansję

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję, zwana też ulgą prowzrostową, to nowa preferencja podatkowa, która weszła w życie z początkiem 2022 r. i umożliwia przedsiębiorcom wsparcie rozwoju swojej działalności poprzez poszerzanie lub pozyskiwanie nowych rynków zbytu – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy PIT i CIT – jest więc dostępna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek.