Strategiczne podejście do pozycji kosztowych definiuje przyszłość firm i organizacji. Zyskaj maksymalne korzyści na każdym etapie - od pomysłu do komercjalizacji.

P&L Consulting

Zyskaj z nami oszczędności dla Twojej firmy.

Od ponad 24 lat na świecie i ponad 10 lat w Polsce skutecznie analizujemy koszty naszych Klientów i pomagamy firmom w efektywnym zarządzaniu kosztami pośrednimi i bezpośrednimi.
Pomagamy w odpowiednim i zrównoważonym zarządzaniu pozycjami kosztowymi uwalniając potencjał naszych klientów i dając im przestrzeń do dalszego dynamicznego wzrostu.
Uzyskaj dostęp do najnowszej i stale aktualizowanej wiedzy w ramach P&L Consutingu i poznaj nasz P&L Business Focus realizowany w ramach strategii 360 stopni: jedna usługa – platforma korzyści.

 • Składka wypadkowa
 • Składki PFRON
 • Ulga Badawczo-Rozwojowa
 • IP BOX
 • Ulga na prototyp
 • Ulga na innowacyjnego pracownika
 • Ulga na ekspansje
 • Podatek od nieruchomości
 • Koszty Energii elektrycznej (analiza techniczna i kosztowa)
 • Koszty zakupowe w ramach P&L.

P&L Consulting rytm operacyjny:

 • Analizę 360 kosztów w ramach rachunku zysków i strat Klientów (P&L).
 • Pogłębiona analiza kosztów i wybór obszarów o wysokim potencjale finansowych korzyści dla Klienta.
 • Raport z analizy i akceptacja wdrożenia zaleceń.
 • Wdrożenie zaleceń z Raportu, aż do momentu uzyskania wymiernych korzyści przez Klienta.
 • Indywidualna platforma wiedzy wraz z pełną aktualizacją danych i przepisów dostosowaną do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego Twojej firmy.

Twój P&L to nasze DNA.

„EURO-FUNDING to rzetelny i oddany partner, spełniający najwyższe kryteria profesjonalnego działania.”

„EURO-FUNDING jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu i wraz z innymi członkami Konfederacji zabiega o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE.”

„Z pełnym przekonaniem polecamy firmę EURO-FUNDING jako zaufanego i rzetelnego partnera, który w sposób profesjonalny i skuteczny podchodzi do powierzonych mu zadań.”

„Dzięki doradcy EURO-FUNDING pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych okazało się realne i nie wymagało organizowania oddzielnej komórki w systemie organizacji firmy.”