Fundusze Norweskie

Międzynarodowy zespół EURO-FUNDING wyróżnia się na tle innych firm doradczych ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu grantów europejskich.

Czym są Fundusze Norweskie?

Fundusze Norweskie (Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy) są formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – tj. kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Celem Funduszy Norweskich jest m.in. przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W obecnej, III edycji tych funduszy, Polsce przypada aż 809,3 mln EUR (z łącznej puli ponad 2,8 mld EUR) na lata 2014-2021, co czyni ją podobnie jak w poprzednich edycjach, ich największym beneficjentem.

Kto może skorzystać z Funduszy Norweskich?

Środki z Funduszy Europejskich dostępne są zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych, w zależności od danego programu/obszaru priorytetowego. Pomoc finansowa dotyczy m.in. następujących obszarów priorytetowych:

a) Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;

b) Środowisko naturalne, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna.

Warto zwrócić uwagę, że preferowane są projekty, które przewidują współpracę z partnerami z państw darczyńców. W niektórych z nich udział takiego partnera jest niezbędny, a inne premiują wnioskodawców posiadających takich kooperantów, przyznając za to dodatkowe punkty w konkursach.

Przedsiębiorczość i innowacje

Budżet na rozwój przedsiębiorczości i innowacji w ramach Funduszy Norweskich to razem 100 mln EUR, a mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą starać się o środki na:

  • Innowacje w zielonych technologiach
  • Innowacje w niebieskich technologiach
  • Technologie poprawy życia
  • Małe granty dla firm zarządzanych przez kobiety

Dofinansowania na innowacje w niebieskich technologiach (firmy z obszaru morza i wód śródlądowych) oraz poprawę jakości życia mogą wynieść do 2 mln EUR. Granty na eko-innowacje wynoszą natomiast od 200 tys. do 1 mln EUR, a poziom dofinansowania może wynieść od 20 do nawet 100% kwoty projektu.

Środowisko, energia i zmiany klimatu

Budżet na projekty związane z tymi obszarami wraz ze środkami krajowymi oraz pożyczkami na poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii to łącznie 279,6 mln EUR.

O wsparcie mogą ubiegać się samorządy, spółki komunalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz szkoły.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 7 mln EUR, a jego poziom waha się od 45 do nawet 100% wartości projektu.