Ulga B+R

Twoja firma wprowadza nowe produkty lub usługi, ulepsza te istniejące bądź tworzy prototypy? Warto sprawdzić, czy działania te są podstawą do skorzystania z preferencji podatkowych, w tym ulgi badawczo-rozwojowej.

Co to jest ulga B+R?

Ulga B+R to prosty mechanizm fiskalny dotyczący podatku dochodowego. Umożliwia on przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową dodatkowe odliczenie od podatku kwoty poniesionych kosztów, a tym samym – efektywne obniżenie kwoty do zapłaty (zarówno w PIT, jak i w CIT).

Ulga B+R pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowo 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Co to oznacza w praktyce? Każda złotówka wydana na projekt badawczo-rozwojowy z punktu widzenia podatkowego stanowi dwa złote, a z każdych zainwestowanych 100 zł można odzyskać aż 19 zł.

Tak. Celem ulgi badawczo-rozwojowej jest wspieranie przedsiębiorców powiększających swoje portfolio o nowe produkty, ale nie tylko. Ulga B+R przysługuje tym, którzy decydują się na wprowadzenie ulepszeń/modyfikacji, bez konieczności tworzenia zupełnie nowej technologii. Warto podkreślić, że możliwość skorzystania z ulgi nie jest warunkowana ani wielkością przedsiębiorstwa, ani branżą.

Ulga B+R funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. Mimo to wielu przedsiębiorców ma obawy dotyczące skorzystania z niej, wynikające z wątpliwości wokół definicji działalności badawczo-rozwojowej. Zazwyczaj obawy te są niepotrzebne. Jeżeli firma opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy bądź usługi, a proces ich powstania cechuje się celowością, twórczością i innowacyjnością przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa, oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem działalność ta spełnia przesłanki ustawowe i może zostać zakwalifikowana jako badawczo-rozwojowa.

Jakie warunki należy spełnić, aby rozliczyć ulgę B+R?

Aby móc skorzystać z ulgi B+R, musisz spełnić kilka następujących warunków:

prowadzić działalność badawczo-rozwojową i w odpowiedni sposób udokumentować ją merytorycznie;

zidentyfikować koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej, w odpowiedni sposób je udokumentować oraz wyodrębnić;

złożyć deklarację z załącznikiem CIT/BR lub PIT/BR.

Ważne też, abyś wiedział, że:

 • koszty rozliczane w ramach ulgi B+R nie mogą zostać zwrócone w jakiejkolwiek formie (pomoc publiczna) oraz nie mogą być wliczane do kalkulacji dochodu zwolnionego w ramach Specjalnej Stefy Ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji;
 • jeżeli jako przedsiębiorca wykazujesz stratę podatkową, to ulgę B+R możesz rozliczyć w momencie wystąpienia podatku dochodowego w okresie 6 kolejnych lat.

Koszty kwalifikowane w uldze B+R

Do kosztów kwalifikowanych, które możesz rozliczyć w ramach ulgi, zalicza się:

 • Koszty osobowe (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne);
 • Materiały i surowce;
 • Nabycie sprzętu specjalistycznego;
 • Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ;
 • Amortyzacja własnych prac rozwojowych;
 • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne zakupione od jednostek naukowych;
 • Odpłatne korzystanie i usługa korzystania z aparatury naukowo badawczej;
 • Koszty uzyskania i utrzymania patentu, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego.

Jak rozliczyć ulgę badawczo-rozwojową?

Jako firma rozliczająca ulgę B+R oferujemy profesjonalną i indywidualną pomoc w tym zakresie. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z naszymi ekspertami, przebiegnie ona w kilku etapach. Taka ścieżka współpracy gwarantuje rzetelne, maksymalizujące zysk rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej.

 • Inicjacja i podpisanie umowy

   
 • Realizacja projektu

  2-3 miesiące

   

  Realizacja projektu

 • Opracowanie raportu

   
 • Wdrożenie wniosków

   

  Wdrożenie wniosków

 • Zakończenie projektu

   

  * success fee

Pozostałe ulgi i dotacje na badania i rozwój

Ulga B+R to jedna z preferencyjnych form rozliczenia działalności badawczo-rozwojowej. Jako firma konsultingowa realizujemy również projekty z zakresu IP Box lub dotacji unijnych.