Ulga IP Box

Przeznaczona jest dla firm, które chcą skomercjalizować wyniki prac B+R. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo tworzy oraz wprowadza na rynek autorskie innowacje produktowe i procesowe, powinieneś rozważyć tę formę finansowania działalności.

Co to jest ulga IP Box?

IP Box to ulga w podatku dochodowym polegająca na objęciu 5% stawką podatkową dochodu kwalifikowanego z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Co istotne, prawa te muszą powstać w wyniku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez podatnika.

Co to oznacza dla Twojego biznesu? Dzięki zastosowaniu ulgi podatkowej IP Box możesz w pełni wykorzystać potencjał komercjalizacji swojego innowacyjnego produktu i zyskać obniżenie o 14% podatku dochodowego.

Zastanawiasz się, czy działalność Twojej firmy można określić jako badawczo-rozwojową?

Zgodnie z definicją, działalność B+R:

 • ma charakter twórczy,
 • obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe,
 • jest podejmowana w sposób systematyczny,
 • ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych rozwiązań.

Co zalicza się do kwalifikowanego IP?

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej obejmuje:

 • patent;
 • prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432);
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Czy można uzyskać ulgę IP Box w informatyce?

Tak. Jednym z przypadków, w którym można skorzystać z IP Box, jest działalność badawcza
w informatyce. Ten rodzaj ulgi podatkowej przeznaczony jest m.in. dla programistów 
czy spółek z obszaru IT.

Zasady dotyczące nabywania ulgi IP Box

Prawo do skorzystania z ulgi IP Box nabywa się wraz ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o objęcie ochroną do właściwego organu, tj. od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku (z wyjątkiem autorskiego prawa do programu komputerowego).

Obliczanie dochodu z kwalifikowanego IP

Ulgę IP Box można zastosować dla dochodu uzyskanego z kwalifikowanego IP w postaci zysku:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Aby obliczyć kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, należy pomnożyć dwie wartości:

 • dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągnięty w danym roku podatkowym,
 • wskaźnik Nexus.

Jak rozliczyć ulgę IP Box?

Jako firma doświadczona w pozyskiwaniu korzyści podatkowych z badań i rozwoju, pomagamy przedsiębiorstwom rozliczyć ulgę podatkową IP Box. Stosowana przez nasz zespół metodologia obejmuje:

 • preselekcję działalności twórczej pod kątem możliwości skorzystania z IP Box;
 • pogłębioną analizę projektów pod kątem walidacji wymogów formalnych wynikających z ustaw;
 • raport zawierający wnioski z analizy oraz zidentyfikowane korzyści;
 • mapowanie ekonomiczne projektów z raportu;
 • kompleksowe zalecenia w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji wraz z monitoringiem poprawności ich wdrożenia;
 • złożenie deklaracji CIT IP;
 • gwarancję na poprawność zaleceń.

Pozostałe ulgi i dotacje na badania i rozwój

W ramach realizacji projektu występujemy o interpretacje indywidualne, co gwarantuje korzystającym z naszych usług przedsiębiorcom zabezpieczenie sytuacji podatkowej. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, wybierając najkorzystniejszą ze ścieżek finansowania: IP Box, ulgę B+R, dotacje unijne.