Certyfikaty

Nasza praca i jej rezultaty doceniana jest zarówno w kraju jak i za granicą. Z satysfakcją prezentujemy najważniejsze certyfikaty, które wyróżniają naszą organizację i podkreślają jej globalny charakter.

KONFEDERACJA LEWIATAN

Jesteśmy członkiem Konfederacji Lewiatan od 2012 roku. Zabiegamy o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej. Uczestniczymy
w szeregu aktywnościach, konsultacjach programów operacyjnych panelach dyskusyjnych.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

EURO-FUNDING przyjęła zasady UN Global Compact w obszarze praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także spełniła wszystkie dziesięć zasad promowanych w ramach tej inicjatywy i zgodnych ze swoim kodeksem etyki i postępowania.

KRD

Popieramy etyczne prowadzenie działalności gospodarczej oraz przyczyniamy się do poprawy płynności finansowej polskich przedsiębiorstw.

FENAC

Federacja Stowarzyszeń Doradczych (FENAC) uznała EURO-FUNDING za jedną z trzydziestu najlepszych firm sektora zaawansowanych usług biznesowych.