Podatki i innowacje

Podnosimy konkurencyjność i innowacyjność firm poprzez wsparcie w zakresie finansowania innowacji oraz korzystania z ulg podatkowych.

Pomagamy w osiągnięciu korzyści podatkowych na wszystkich etapach procesu badawczego (zakup materiału i sprzętu, ekspertyzy, usługi doradcze, utrzymanie patentu). Dopasowujemy ścieżkę finansowania do charakteru biznesu i specyfiki branży, starając się w pełni wykorzystać potencjał dostępnych możliwości rozwojowych.

Najlepszym potwierdzeniem jakości naszych usług są liczne sukcesy w pozyskiwaniu funduszy na badania i rozwój naszych Klientów.

Nasz sposób działania opiera się na wykorzystaniu wieloletniego, praktycznego doświadczenia i rozległej sieci kontaktów.

„EURO-FUNDING to rzetelny i oddany partner, spełniający najwyższe kryteria profesjonalnego działania.”

„EURO-FUNDING jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu i wraz z innymi członkami Konfederacji zabiega o dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE.”

„Z pełnym przekonaniem polecamy firmę EURO-FUNDING jako zaufanego i rzetelnego partnera, który w sposób profesjonalny i skuteczny podchodzi do powierzonych mu zadań.”

„Dzięki doradcy EURO-FUNDING pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych okazało się realne i nie wymagało organizowania oddzielnej komórki w systemie organizacji firmy.”