Odpowiedzialny biznes

Wierzymy w ludzki charakter organizacji, a tym samym w ich zaangażowanie i odpowiedzialność względem społeczeństwa. Dlatego na poziomie korporacyjnym wspieramy fundacje zajmujące się realizacją projektów humanitarnych.

Budowa tamy w Turkana (Kenia)

We współpracy z organizacją pozarządową „Nuevos Caminos” od 2004 roku angażujemy się w projekt zapewniania podstawowej infrastruktury wodnej 
w północno-zachodniej części regionu Turkana 
w Kenii. Mieszkańcy tego obszaru stale borykają się 
z niedostatkiem żywności, co jest wynikiem niezwykle wymagających warunków uprawy roślin
i hodowli zwierząt. EURO-FUNDING sfinansowało budowę zapory w celu gromadzenia wody deszczowej.

Szkoła specjalna, ośrodek opieki dziennej i mieszkania dla osób z uszkodzeniem mózgu w Madrycie

Współpracujemy z Fundacją „Numen”, która od ponad 15 lat zajmuje się opieką nad dziećmi i młodymi ludźmi w wieku od 3 do 20 lat, którzy cierpią na porażenie mózgowe.

Przedsiębiorcy społeczni

Jesteśmy zaangażowani w prace Fundacji „Ashoka” jako przedsiębiorca społeczny. Organizacja ta skupia osoby z doświadczeniem, przyciąga innowacyjne pomysły i organizuje szeroko zakrojone projekty dzięki sieci międzynarodowych kontaktów. Jej nadrzędnym celem jest realna poprawa warunków życia różnych społeczności.

Akcje świąteczne

Bierzemy udział w szeregu akcji 
i kampanii gromadzenia funduszy i żywności 
na potrzeby osób potrzebujących. Wkład naszej firmy, zarządzany i rozdzielany przez organizacje pozarządowe, podwoił się w ostatnich latach.