Ulga na prototyp

Ulga na prototyp to rozwiązanie, które pozwoli na obniżenie kosztów wytworzenia prototypu oraz wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

Czym jest ulga na prototyp?

Ulga na prototyp to rozwiązanie, które pozwoli na obniżenie kosztów wytworzenia prototypu oraz wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

Jeżeli podatnik poniósł stratę lub jego dochód okazał się niższy niż przysługujące odliczenia, istnieje możliwość odliczenia całej lub pozostałej części wydatków w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych.

Zastanawiasz się, czy ulga na prototyp jest dla Ciebie? Powinieneś rozważyć skorzystanie z tej formy preferencji podatkowej, jeżeli:

 • dotyczy produkcji próbnej nowego produktu bądź wprowadzenia na rynek nowego produktu wynikających z wcześniejszych prac badawczo-rozwojowych,
 • nie dotyczy wprowadzania nowych usług,
 • odliczenie kosztów kwalifikowanych, które zostały faktycznie poniesione za rok podatkowy za który dokonywane jest odliczenie,
 • koszty nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji),
 • działalność nie jest prowadzona w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
 • Ulga pozwoli na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu.
 • Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.
 • Ulga nie dotyczy wprowadzania nowych usług.
 • Nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • Nabycie materiałów i surowców nabytych w celu produkcji próbnej nowego produktu,
 • Badania, ekspertyzy, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, itp.,
 • Badania cyklu życia produktu,
 • Systemu weryfikacji technologii środowiskowych,

Koszty kwalifikowane związane z produkcją próbną nowego produktu

 • Zakup nowych lub wytworzenie środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji,
 • Wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego, zaliczonego do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • Nabycie materiałów i surowców wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Koszty kwalifikowane związane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu

 • Badania, ekspertyzy, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,
 • Badania cyklu życia produktu,
 • System weryfikacji technologii środowiskowych.

Jak otrzymać ulgę na prototyp?

Ulga nie jest dotacją –  może otrzymać ją każdy.

Należy wykazać odpowiednie koszty w załączniku do formularza CIT-8.

Pozostałe ulgi i dotacje na badania i rozwój

Ulga B+R to jedna z preferencyjnych form rozliczenia działalności badawczo-rozwojowej. Jako firma konsultingowa realizujemy również projekty z zakresu IP Box lub dotacji unijnych.