ulga_na_robotyzacje

Ulga na robotyzację

Chcesz zainwestować w roboty przemysłowe, aby poprawić wydajność produkcji przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na robotyzację, która ułatwi Ci transformację i unowocześnienie Twojego zakładu.

Czym jest ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację to nowa ulga w podatku dochodowym, która zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów ma funkcjonować analogicznie do ulgi badawczo-rozwojowej. Dzięki niej będziesz mógł, jako przedsiębiorca, dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowalnych związanych z inwestycją w robotyzację.

Zastanawiasz się, czy ulga na robotyzację jest dla Ciebie? Powinieneś rozważyć skorzystanie z
tej formy preferencji podatkowej, jeżeli:
• planujesz zakup robotów przemysłowych,
• chcesz zautomatyzować procesy produkcyjne,
• inwestujesz w linie produkcyjne lub nowy zakład,
• masz zamiar zwiększyć moce produkcyjne przedsiębiorstwa,
• transformujesz swoją firmę w kierunku Przemysłu 4.0.

Ulga na robotyzację wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Zostanie ona wprowadzona na okres 5 lat – od 2021 r. do 2025 r. W tym czasie będą mogli skorzystać z niej wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wielkość i branżę firmy.

Ulga na robotyzację ma na celu zmniejszenie skutków niedoboru pracowników w perspektywie najbliższych kilku lat. Jest też odpowiedzią na zmiany w łańcuchach dostaw i rosnącą automatyzację w tym obszarze. Ulgę wprowadzono również z myślą o rozwoju gospodarczym naszego kraju. Robotyzacja polskiego przemysłu jest niska w porównaniu do innych państw w regionie (Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry), a gospodarka wymaga transformacji w kierunku przemysłu 4.0.

Jakie warunki muszę spełnić, aby starać się o ulgę na robotyzację?

Aby móc skorzystać z ulgi na robotyzację, musisz spełnić kilka następujących warunków:

 1. W ramach ulgi możesz odliczyć koszty kwalifikowalne poniesione na robotyzację.
 2. Aby skorzystać z ulgi, musisz prowadzić działalność poza terenem SSE (Specjalnych Stef Ekonomicznych). Twoje wydatki nie mogą być ,,kosztami strefowymi” ani kosztami, które uwzględnia się w kalkulacji dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku.
 3. Pamiętaj, że podstawą do odliczenia kosztów kwalifikowanych jest dochodowość.
 4. Wydatek na robotyzację nie może być sfinansowany z dotacji (zwrócona część wydatku nie stanowi kosztu kwalifikowanego).
 5. Ważnym warunkiem, który powinieneś spełnić, jest wyodrębnienie kosztów w księgach na zasadach analogicznych do ulgi B+R. Do tego etapu powinieneś się dobrze przygotować (rozważ pomoc ekspertów), aby odliczyć koszty w jak najbardziej optymalny dla Ciebie sposób.

Koszty kwalifikowane w uldze na robotyzację

Dzięki uldze na robotyzację dodatkowo odliczysz od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowalnych.
Odliczyć możesz wydatki poniesione na:

 • nabycie fabrycznie nowych maszyn i urządzeń (również tych wziętych w leasing finansowy);
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych;
 • usługi szkoleniowe nabywane w związku z robotem przemysłowym.

Pojęcie fabrycznie nowych maszyn i urządzeń

Fabrycznie nowe maszyny i urządzenia, które możesz odliczyć w ramach kosztów kwalifikowanych, to:

 • roboty przemysłowe;
 • urządzenia peryferyjne, funkcjonalnie związane z robotami;
 • maszyny, urządzenia i inne rzeczy służące do zapewnienia bezpieczeństwa i ergonomii korzystania z robota przemysłowego;
 • maszyny lub urządzenia służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych;
 • urządzenia do interakcji człowiek-maszyna.

Ulga na robotyzację a szczegółowa definicja robota

To, na zakup jakich urządzeń przysługuje ulga, określa szczegółowa definicja robota przemysłowego. Powinien on być maszyną:

 • automatycznie sterowaną;
 • programowalną;
 • wielozadaniową;
 • stacjonarną lub mobilną;
 • co najmniej 3 stopniach swobody;
 • posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne;
 • przeznaczoną do zastosowań przemysłowych.

Robot do zastosowań przemysłowych – co to oznacza?

Ulga na robotyzację przysługuje w przypadku maszyn przeznaczonych do następujących zastosowań przemysłowych:

 • wymiana danych w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 • połączenie z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 • monitorowanie za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 • zintegrowanie z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Jak rozliczyć ulgę na robotyzację?

Ulga ma funkcjonować na podobnych zasadach, co ulga B+R, a więc wydatki na robotyzację Twojego przedsiębiorstwa będziesz mógł odliczyć w deklaracji podatkowej składanej po zakończeniu roku.

Pozostałe ulgi i dotacje na badania i rozwój

Ulga B+R to jedna z preferencyjnych form rozliczenia działalności badawczo-rozwojowej. Jako firma konsultingowa realizujemy również projekty z zakresu IP Box lub dotacji unijnych.