EIC Accelerator jako wsparcie z UE

EIC Accelerator (dawniej SME INSTRUMENT) jest częścią pilotażowego programu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Program ten wspiera europejskich innowatorów, oferując im możliwości dofinansowania i akceleracji. EIC Accelerator to instrument skierowany do pojedynczych podmiotów z sektora MŚP, które:

  • wykazują wysoki potencjał do wzrostu;
  • mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę);
  • znajdują się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie biznesu i zamierzają je wdrożyć na rynku europejskim oraz globalnym.

Jak pozyskać dotację z EIC Accelerator?

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić już na etapie składania wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 6 poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level – TRL 6 – „Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”). Projekt finansowany w ramach EIC Accelerator może trwać od 12 do 24 miesięcy. W obecnym naborze wnioski można składać do 07.10.2020r. W ramach EIC Accelerator dostępne są dwie ścieżki finansowania:

od 0,5 do 2,5 mln euro

W formie samego grantu: kwota dofinansowania od 0,5 mln do 2,5 mln euro – 70 % kosztów kwalifikowanych;

do 17,5 mln euro

W postaci grantu i kapitału mieszanego, tzw. blended finance (grant plus finansowanie udziałowe). W ten sposób można pozyskać do 17,5 mln euro w przypadku finansowana mieszanego (2,5 mln euro w ramach grantu + 15 mln finansowania kapitałowego).

Konkursy realizowane przez międzynarodowe konsorcja badawcze

EURO-FUNDING, jako międzynarodowa firma specjalizująca się w grantach europejskich, pomaga Klientom w poszukiwaniu partnerów w celu zbudowania silnego konsorcjum. Nasz zespół specjalistów zwiększa szanse przedsiębiorstw na pozyskanie dofinansowania, wspiera Klientów na każdym etapie ubiegania się o środki oraz wspomaga proces realizacji projektów.

Jak uzyskać dotacje z Brukseli?

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie i międzynarodowy zespół specjalistów, spośród których część pracuje bezpośrednio w Brukseli, to dla naszych Klientów gwarancja skutecznej pomocy w złożonym procesie pozyskiwania unijnych grantów. Tym, którzy zdecydują się na współpracę z nami, zapewniamy:

analizę kwalifikowalności projektu oraz możliwości pozyskania dofinansowania;

przygotowanie wraz z Klientem planu działania w celu maksymalizacji szans uzyskania dofinansowania;

przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie, biznesplan, załączniki);

przygotowanie modelu finansowego/prognozy finansowej;

wsparcie w ustanowieniu konsorcjum (jeśli takie działanie jest uzasadnione) od strony formalnej i zgodności umowy z dokumentacją konkursową;

pozostawanie w bieżącym kontakcie z właściwymi instytucjami na etapie rozpatrywania dokumentacji aplikacyjnej;

wsparcie w przygotowaniach do podpisania umowy o dofinansowanie projektu;

pomoc w procesie rozliczenia projektu.

Nasz zespół nie tylko uczestniczy w pozyskiwaniu finansowania, ale również dba o proces zarządzania projektem. Zapewniamy profesjonalną realizację, począwszy od negocjacji z KE aż do zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia. W tym celu:

  • opracowujemy procedury administracyjne i finansowe, które gwarantują sprawne zarządzanie oraz realizację projektu;
  • sprawdzamy informacje administracyjne i finansowe, aby sprostać wymaganiom KE bądź agencji finansującej;
  • śledzimy i kontrolujemy budżet oraz:
    • pomagamy w komunikacji z KE lub odpowiednimi agencjami finansującymi;
    • zarządzamy konsorcjum – wspieramy koordynatora w wypełnieniu postanowień umowy o dofinansowanie oraz umowy konsorcjum.

Fundusze Europejskie dla Twojej firmy

Wieloletnie doświadczenie w dużych europejskich programach finansowych to dla Ciebie gwarancja profesjonalnej pomocy na każdym etapie Twojego innowacyjnego projektu. Sprawdź również nasze usługi dotacji europejskich z Brukseli i doradztwa, aby osiągnąć optymalne korzyści w zakresie pozyskania środków na działalność B+R.