flaga Polski i Unii Europejskiej

Przełom w sprawie KPO – pierwsze środki możliwe jeszcze w tym roku

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) stanowi inicjatywę mającą na celu wzmocnienie polskiej gospodarki oraz zwiększenie jej odporności na potencjalne kryzysy.

KPO został opracowany w celu przyspieszenia procesu odbudowy gospodarki kraju po wystąpieniu pandemii COVID-19 i obejmuje szeroki zakres działań, takich jak inwestycje w infrastrukturę, rozwój sektora energetycznego, wsparcie dla przedsiębiorców oraz projekty związane z transformacją cyfrową i środowiskową.

Łączna kwota przewidziana dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy to 158,5 mld zł, z czego 106,9 mld zł stanowić będą dotacje, a 51,6 mld zł preferencyjne pożyczki. Część zaplanowanych w ramach KPO działań, mimo braku środków z Komisji Europejskiej, została już zrealizowana przy wykorzystaniu funduszy z PFR. Choć Polska jest jeszcze daleko od uzyskania pełnej puli przewidzianych środków, to zgodnie z wydaną decyzją Komisji Europejskiej dnia 21 listopada br., istnieje perspektywa uzyskania dostępu do części zawieszonych pieniędzy z Unii Europejskiej do końca bieżącego roku lub na początku przyszłego.

  • Łączna Kwota

    158,5 mld zł

  • Dotacje

    106,9 mld zł

  • Preferowane Pożyczki

    51,6 mld zł

Komisja Europejska zatwierdziła zmodyfikowany plan KPO o nazwie RePowerEU, co oznacza przyznanie Polsce transzy zaliczkowej w kwocie 5 mld euro, które mają być przeznaczone na transformację energetyczną, w tym sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz morskich farm wiatrowych.

Program RePowerEU powstał jako element Funduszu Odbudowy i ma stanowić skuteczną reakcję na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii wynikające z inwazji Rosji na Ukrainę.

Decyzję KE muszą jeszcze zaakceptować ministrowie finansów 27 krajów, których następne spotkanie w Brukseli planowane jest na 8 grudnia br. Przyznana Polsce zaliczka obejmuje 551 mln euro z puli grantowej oraz 4,5 mld euro z puli nowych pożyczek. Warto podkreślić, że obecne środki nie mają bezpośredniego związku z zablokowanymi funduszami Krajowego Planu Odbudowy, których uruchomienie wymaga spełnienia kamieni milowych.

W ramach KPO przewidziane jest finansowe wsparcie w postaci różnorodnych grantów, stanowiących potencjalną szansę dla przedsiębiorców na wzmacnianie swojej pozycji na rynku. Zachęcamy do skorzystania z oferowanych możliwości, które będą systematycznie prezentowane w aktualnościach na naszej stronie internetowej. Jako firma o ugruntowanym doświadczeniu w efektywnym pozyskiwaniu funduszy europejskich, oferujemy profesjonalne wsparcie ze strony doświadczonego zespołu. Zachęcamy do nawiązania kontaktu w celu omówienia indywidualnych możliwości oraz potrzeb związanych z uzyskiwaniem dotacji.

Inne ciekawe artykuły:

grafika-artykuł

Ulga na ekspansję – pierwsze objaśnienia ministerstwa

Po prawie dwóch latach od wprowadzenia ulgi, Ministerstwo Finansów planuje wyjaśnić zasady jej zastosowania. W tym celu 28 września opublikowano projekt Objaśnień. Mowa o przepisach art. 18eb ustawy CIT oraz art. 26gb ustawy PIT dotyczące obowiązującej preferencji podatkowej określanej mianem ulgi na ekspansję lub też ulgi prowzrostowej.

Przełomowe wyroki sądów otwierające nowe możliwości w uldze na robotyzację – maszyny magazynowe i paletyzujące również objęte ulgą

Ulga na robotyzację polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026. Uprawnione do skorzystania z ulgi są przedsiębiorstwa, które wykorzystują roboty w celu poprawy efektywności produkcji. W tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyliły dwie negatywne interpretacje. Oba wyroki okazały się korzystne dla podatników w kwestii dopuszczalności opisanych w interpretacjach robotów do ulgi.

Oferta konkursowa programów Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Fundusze Europejskie oferują w tym roku szeroką gamę możliwości pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstw. Wśród konkursów większość została skierowana do MŚP, jednak nie brakuje również tych dla dużych firm. Atrakcyjne możliwości dofinansowania oferują także Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).