Kosztów wynagrodzeń pracowniczych nie odliczymy w uldze na ekspansję

Do momentu opublikowania projektu Objaśnień do ulgi na ekspansję, kwestia rozliczania w ramach ulgi kosztów wynagrodzeń pracowników nie była jasna. Mimo, że katalog kosztów kwalifikowanych jest zamknięty i jedyne koszty pracownicze jakie obejmuje to koszty biletów lotniczych oraz zakwaterowania i wyżywienia pracowników podczas targów, to jednocześnie koszty wynagrodzeń nie zostały z niego wyraźnie wyłączone, co budziło wśród podatników wątpliwości.

Wraz z publikacją projektu Objaśnień okazało się, że w uldze nie będzie można rozliczyć jakichkolwiek kosztów wynagrodzeń, a podobne stanowisko przyjął także niedługo potem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który jeszcze do niedawna umożliwiał odliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania związane z ekspansją.

W interpretacji wydanej 16.10.2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.391.2023.1.JKU) Dyrektor KIS stwierdza, że koszty wynagrodzeń pracowników działu marketingu, którzy zajmują się koordynacją, planowaniem oraz realizacją działań związanych z promowaniem produktów wytwarzanych przez Spółkę nie stanowią wydatków możliwych do odliczenia w ramach ulgi na ekspansję scharakteryzowanych w treści art. 18eb ust. 7 pkt 1 lit. a oraz pkt 2-5 ustawy CIT.

Podobne stanowisko prezentowane jest w interpretacji z dnia 13.11.2023 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.196.2023.1.AR),w której dyrektor KIS stwierdził, że koszty wynagrodzeń pracowników działu marketingu, pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie i aktualizację stron internetowych, a także pracowników poświęcających czas na prace związane z dokumentacją umożliwiającą sprzedaż produktów również nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wskazanych w 18eb ust. 7 pkt 2 Ustawy CIT, w związku z tym nie są kwalifikowane do ulgi na ekspansję.

Inaczej stwierdzono w interpretacji wydanej przed publikacją projektu Objaśnień, tj. z dnia 19.01.2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.565.2022.2.AN), w ramach której Dyrektor KIS stwierdził, że wynagrodzenia osób oddelegowanych do działań marketingowych są kosztami działań promocyjno-informacyjnych i mieszczą się w katalogu kosztów z art. 18eb ust. 7 pkt 2 ustawy o CIT argumentując, że chociaż w powyższym przepisie nie ma bezpośredniego odniesienia do kosztów pracowniczych, można uznać, że koszty związane z przygotowaniem działań promocyjno-informacyjnych obejmują także wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za te działania. KIS podkreślił jednak, że w takiej sytuacji podatnik będzie zobowiązany do właściwego udokumentowania czasu poświęconego przez poszczególnych pracowników na czynności wymienione w wspomnianym artykule 18eb ust. 7 pkt 2 ustawy o CIT.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu Objaśnień wskazano koszty związane z udziałem w targach jako jedyną kategorię kosztów pracowniczych, kwalifikującą się do uwzględnienia w uldze na ekspansję. Obejmują one wydatki na bilety lotnicze, zakwaterowanie oraz wyżywienie w trakcie uczestnictwa w targach promocyjnych. W związku z tym, jak potwierdzono również w wyżej wymienionych interpretacjach, ulgą nie będą objęte inne koszty pracownicze, w tym koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania związane z ekspansją.

Jeżeli dostrzegasz potencjał wykorzystania ulgi na ekspansję w swojej firmie i planujesz skorzystać z dostępnych rozwiązań oferowanych przez polskie prawo podatkowe, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem ekspertów ds. ulg podatkowych.

Zapewniamy kompleksową pomoc w uzyskaniu korzyści podatkowych dla Państwa firmy, wspierających rozwój przedsiębiorstwa.

Inne ciekawe artykuły:

flaga Polski i Unii Europejskiej

Przełom w sprawie KPO – pierwsze środki możliwe jeszcze w tym roku

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) stanowi inicjatywę mającą na celu wzmocnienie polskiej gospodarki oraz zwiększenie jej odporności na potencjalne kryzysy. KPO został opracowany w celu przyspieszenia procesu odbudowy gospodarki kraju po wystąpieniu pandemii COVID-19 i obejmuje szeroki zakres działań, takich jak inwestycje w infrastrukturę, rozwój sektora energetycznego, wsparcie dla przedsiębiorców oraz projekty związane z transformacją cyfrową i środowiskową.
grafika-artykuł

Ulga na ekspansję – pierwsze objaśnienia ministerstwa

Po prawie dwóch latach od wprowadzenia ulgi, Ministerstwo Finansów planuje wyjaśnić zasady jej zastosowania. W tym celu 28 września opublikowano projekt Objaśnień. Mowa o przepisach art. 18eb ustawy CIT oraz art. 26gb ustawy PIT dotyczące obowiązującej preferencji podatkowej określanej mianem ulgi na ekspansję lub też ulgi prowzrostowej.

Przełomowe wyroki sądów otwierające nowe możliwości w uldze na robotyzację – maszyny magazynowe i paletyzujące również objęte ulgą

Ulga na robotyzację polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026. Uprawnione do skorzystania z ulgi są przedsiębiorstwa, które wykorzystują roboty w celu poprawy efektywności produkcji. W tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyliły dwie negatywne interpretacje. Oba wyroki okazały się korzystne dla podatników w kwestii dopuszczalności opisanych w interpretacjach robotów do ulgi.