Ulga B+R za rok 2018 TYLKO do końca 2024 roku!

To ostatni moment dla tych, którzy chcą skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej za rok 2018. Względy prawne, takie jak przedawnienie roku podatkowego, nakładają ograniczenia czasowe na możliwość skorzystania z ulgi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaty zapłaconego podatku za 2018 rok oraz złożenie w związku z tym korekty zeznania podatkowego wygasa wraz z końcem 2024 roku. Jest to ważne zagadnienie dla przedsiębiorców, którzy inwestowali w rozwój w 2018 roku oraz płacili podatek dochodowy PIT lub CIT. To ostatni dzwonek na rozliczenie i odzyskanie nadpłaconego podatku oraz znaczne obniżenie podstawy opodatkowania.

Za jakie prace, działalności i inwestycje można uzyskać odliczenie podatku za rok 2018?

Jeśli inwestowano w badania i rozwijanie nowych technologii lub produktów, jest możliwość skorzystania z ULGI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ.

Jeśli w 2018 roku nie wystąpił podatek dochodowy, istnieje możliwość obniżenia dochodu w kolejnych sześciu latach podatkowych. Możliwość korekty i rozliczenia kosztów 2018 roku mamy tylko do końca 2024 roku. Po przekroczeniu tego terminu te środki bezpowrotnie przepadną.

Case Study 1: Podatnik poniósł w 2018 roku koszty działalności B+R w wysokości 1 mln zł.  Zapłacony 19% podatek CIT wyniósł 300 000 zł. Rozliczając ulgę B+R jest w stanie uzyskać zwrot nadpłaconego podatku za 2018 rok w wysokości 190 000 zł. Uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku za 2018 rok jest możliwe jedynie do końca 2024 roku.

Case Study 2: Podatnik poniósł w 2018 roku koszty działalności B+R w wysokości 1 mln zł. Podatnik z powodu poniesionej straty nie zapłacił podatku CIT w 2018 roku. Zapłacony 19% podatek CIT w 2019 roku wyniósł 500 000 zł. Rozliczając ulgę B+R jest w stanie uzyskać zwrot nadpłaconego podatku za 2019 rok w wysokości 190 000 zł. Rozliczenie kosztów B+R 2018 roku w kolejnych latach podatkowych jest możliwe jedynie w przypadku złożenia korekt do końca 2024 roku.

Warto pamiętać, że ulgi podatkowe i odliczenia mogą różnić się w zależności od rodzaju działalności i konkretnych okoliczności. Dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, który pomoże w optymalnym wykorzystaniu dostępnych ulg i odliczeń.

Kończący się termin na skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej za rok 2018 stanowi wyzwanie, ale także okazję dla przedsiębiorców. Dla tych, którzy zdążą złożyć odpowiednie dokumenty i spełnić warunki, może to oznaczać znaczące oszczędności podatkowe. Dlatego warto działać szybko i skorzystać z ostatniej okazji przed upływem wspomnianego terminu.

Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby pomóc w optymalnym wykorzystaniu dostępnych ulg i odliczeń podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu już dziś, aby wesprzeć Waszą firmę na drodze do sukcesu.

Inne ciekawe artykuły:

Grafika-Robotyzacja

Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP

FEPW 2021-2027 obejmują dodatkowym wsparciem Polskę Wschodnią. Z programu korzysta 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego. Program ułatwia rozwój nie tylko biznesu, ale również transportu, inwestycji w sieci energetyczne, ochronę środowiska, czy turystykę. Całkowity budżet to 12,3 mld zł.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

KPO oferuje szereg atrakcyjnych programów dotacyjnych, których priorytetem jest dążenie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji. Nowo ogłoszony konkurs niesie szereg możliwości dla dużych przedsiębiorców, pula środków na przedsięwzięcia wybrane w otwartym konkursie przekracza 1 mld zł.

Przegląd ulg podatkowych kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw działających w branży produkcyjnej

Do najpopularniejszych ulg w branży produkcyjnej należą: ulga B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję. Mimo, iż nazwa wskazuje, że wyżej ujęta lista ulg może być skierowana do wyspecjalizowanych jednostek, w rzeczywistości istotą jest prowadzenie działalności wpisującej się w zasady instrumentu wsparcia. Branża produkcyjna, ze względu na charakter swojej działalności, ma znaczący potencjał jako beneficjent ulg podatkowych.