Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) oferuje szereg atrakcyjnych programów dotacyjnych, których priorytetem jest dążenie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji. Konkurs „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (A2.1.1)” niesie szereg możliwości dla dużych przedsiębiorców, pula środków na przedsięwzięcia wybrane w otwartym konkursie przekracza 1 mld zł.

W ramach programu przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na szeroki zakres inwestycji, które łączą zastosowanie rozwiązań prowadzących do automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych i procesów wsparcia w przedsiębiorstwie. Konkurs wpisuje się w ideę Przemysłu 4.0., pozwala na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają na maksymalne zautomatyzowanie działalności produkcyjnej.

Głównym celem programu jest realizacja przedsięwzięć polegających na wdrażaniu rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej, w szczególności projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA WSPARCIA

Ministerstwo Aktywów Państwowych
Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych

POZIOM WSPARCIA

Do 50% dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej

DLA KOGO

Duże przedsiębiorstwa

DZIAŁANIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi oraz tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych
 • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych,
 • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych oraz wdrażanie technologii komunikacji
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory),
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych,
 • wdrażanie wysokospecjalistycznych cyfrowych miejsc pracy.

WARTOŚCI PROJEKTÓW

 • Minimalna wartość przedsięwzięcia: 8 000 000 zł netto
 • Maksymalna wartość przedsięwzięcia: 140 000 000 zł netto
 • 06.07.2023

  Rozpoczęcie naboru

 • 14.09.2023

  Zakończenie naboru

  14.09.2023

Nie pozwól, aby termin upłynął! Skontaktuj się z nami jak najszybciej, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz naszej oferty wsparcia. Razem możemy przyspieszyć rozwój Twojego przedsiębiorstwa poprzez robotyzację i cyfryzację.

KONTAKT DO SPECJALISTY

Justyna Radecka

Senior Project Manager

+48 662 205 262
jradecka@euro-funding.com

Inne ciekawe artykuły:

Przegląd ulg podatkowych kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw działających w branży produkcyjnej

Do najpopularniejszych ulg w branży produkcyjnej należą: ulga B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję. Mimo, iż nazwa wskazuje, że wyżej ujęta lista ulg może być skierowana do wyspecjalizowanych jednostek, w rzeczywistości istotą jest prowadzenie działalności wpisującej się w zasady instrumentu wsparcia. Branża produkcyjna, ze względu na charakter swojej działalności, ma znaczący potencjał jako beneficjent ulg podatkowych.

Kredyt ekologiczny w programie FENG jako narzędzie transformacji ekologicznej

Program FENG niesie ze sobą liczne korzyści. Umożliwia finansowanie inwestycji, które mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną firmy. Ponadto, inwestycje w infrastrukturę ekologiczną prowadzą do wzrostu konkurencyjności oraz poprawy wizerunku.
Grafika Ulga na prototyp aktualne interpretacje

Ulga na prototyp w świetle aktualnych interpretacji podatkowych

Ulga na prototyp skierowana jest do firm ponoszących koszty na realizację produkcji próbnej nowego produktu powstałego w wyniku prac badawczo-rozwojowych oraz koszty jego wprowadzenia na rynek. Przepisy wprowadzające ulgę na prototyp weszły w życie 1 stycznia 2022 r., stąd jest to stosunkowo nowy instrument, w ramach którego linia orzecznicza nieustannie ewaluuje.