Grafika Ulga na prototyp aktualne interpretacje

Ulga na prototyp w świetle aktualnych interpretacji podatkowych

Ulga na prototyp skierowana jest do firm ponoszących koszty na realizację produkcji próbnej nowego produktu powstałego w wyniku prac badawczo-rozwojowych oraz koszty jego wprowadzenia na rynek. Przepisy wprowadzające ulgę na prototyp weszły w życie 1 stycznia 2022 r., stąd jest to stosunkowo nowy instrument, w ramach którego linia orzecznicza nieustannie ewaluuje. Nadal rozgraniczenie zakresu tej ulgi z ulgą B+R stanowi wyzwanie dla podatników.

W przypadku, gdy etap przestaje kwalifikować się jako działalność badawczo-rozwojowa, ze względu na techniczny charakter wdrożenia wyników prac B+R,  istnieje znaczne prawdopodobieństwo możliwości kwalifikacji tych działań jako elementu produkcji próbnej. Zachęcamy do zapoznania się z Naszym uprzednim artykułem stanowiącym wprowadzenie do poruszanej problematyki: Link do artykułu o uldze na prototyp.

Kwalifikacja kosztów środków trwałych wykorzystywanych w okresie trwania produkcji próbnej

Ciekawy kierunek orzecznictwa kształtuje się w zakresie kwalifikacji kosztów nabycia środków trwałych dla celów produkcji próbnej. Interpretacja 0111-KDIB1-3.4010.767.2022.2.MBD z dnia 8 lutego 2023 roku została wydana w związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi możliwości zastosowania ulgi na prototyp w odniesieniu do tych środków trwałych, które będą użytkowane w sposób “mieszany” – zarówno do produkcji próbnej nowych produktów oraz produkcji seryjnej pozostałych produktów.

Zgodnie z decyzją Organu nie ma przeciwskazań, aby z ulgi korzystać w przypadku, gdy ŚT będą w późniejszym czasie wykorzystywane do produkcji innych produktów. Jednocześnie treść interpretacji wskazuje wprost, że wykorzystywanie przez Wnioskodawcę nowych środków trwałych do produkcji produktów będących już w ofercie w trakcie przeprowadzania produkcji próbnej nowych produktów, nie jest objęte możliwością skorzystania z ulgi na prototyp. To stanowisko potwierdza także interpretacja z dnia 3 lutego 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.691.2022.1.MBD

Odmienna linia orzecznicza mogłaby doprowadzić do kwalifikacji kosztów produkcji bieżącej, co jest sprzeczne z zamysłem wprowadzenia ulgi. Jednocześnie budzi to wątpliwości biorąc pod uwagę naturę praktyczną realizacji tego typu projektów. W tym świetle podmiot miałby wszcząć proces produkcyjny produkcją próbną nowego produktu, co w praktyce może być podejściem mało racjonalnym. Nowoczesne środki trwałe wymagają kalibracji, testów i prób, często właśnie przeprowadzanych przy wykorzystaniu już istniejących produktów produkowanych przez podatnika.

Uwidacznia się w tym miejscu rozbieżność między przepisami regulującymi ulgę na prototyp i praktyką gospodarczą. Kluczowe w tej perspektywie wydaje się zmapowanie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, w sposób maksymalizujący korzyści z ulgi na prototyp oraz klasyfikację kosztów w sposób prawidłowy i niebudzący wątpliwości organów podatkowych.

Więcej o uldze na prototyp dowiedzą się Państwo z jej opisu na naszej stronie: Link do tekstu lub strony GOV Link do tekstu.

Skorzystanie z ulgi na prototyp nie wyłącza możliwości rozliczania innych ulg podatkowych, co stanowi atrakcyjną propozycję dla podatników w postaci uzyskania znacznej oszczędności podatkowej. Z uwagi na ustawicznie kształtującą się linię interpretacyjną niezwykle istotna będzie znajomość praktyki gospodarczej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Praktyczna wiedza wypracowana podczas wdrażania tego typu instrumentów prawnych jest kluczowa w efektywnej oraz bezpiecznej implementacji ulgi na prototyp. Zachęcamy do kontaktu w celu wsparcia rozliczenia ulg podatkowych w Państwa firmie.

Wyślij nam wiadomość!