Z ulgi na prototyp skorzystać mogą podatnicy, którzy w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową wytworzyli nowy produkt.

Opracowanie innowacyjnych technologii i produktów jest często powiązane
z koniecznością konstrukcji prototypu i produkcji próbnej. W związku ze zmianami, które mają miejsce w kontekście Polskiego Ładu w systemie podatkowym, na uwagę zasługuje ulga na prototyp. Dzięki niej przedsiębiorstwa, które prowadzą tego typu inwestycje, mają możliwość taniej wytworzyć i wdrożyć swój wynalazek.

Założenia dotyczące ulgi

Ulga dotyczy możliwości odliczenia dodatkowych 30 procent kosztów poniesionych podczas prac nad produkcją próbną, ale także wprowadzania na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może przewyższyć 10 procent dochodu uzyskanego w ciągu roku podatkowego.

Jeżeli podatnik poniósł stratę lub jego dochód okazał się niższy niż przysługujące odliczenia, istnieje możliwość odliczenia całej lub pozostałej części wydatków w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych.

Koszty kwalifikowane w uldze

W przepisach ustawy PIT i CIT uwzględniono koszty kwalifikowane, które można zaklasyfikować jako wydatki służące opracowaniu produkcji próbnej oraz jej wprowadzeniu. Niektóre z nich to:

  • zakup lub wytworzenie maszyn koniecznych do rozpoczęcia produkcji próbnej,
  • optymalizacja, przystosowanie środków trwałych, zakup materiałów i surowców
    w celu produkcji próbnej nowego produktu,
  • działania związane z przygotowaniem dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwoleń, certyfikatów, homologacji powstałego w związku z działaniami B+R produktu, które pozwolą na jego sprzedaż.

Ulga na prototyp a produkcja testowa

Podczas analizy definicji mogą pojawić się pewne niejasności w kontekście ulgi na prototyp
i dotychczasowej ulgi B+R. Działania wdrażane jako produkcja prototypowa, po wejściu w życie Polskiego Ładu mogą być ujmowane jako produkcja testowa. W związku z tym warto przyglądać się interpretacjom indywidualnym wydawanym przez Krajową Informację Skarbową. Jedną z nich jest interpretacja o sygnaturze 0111-KDIB1-3.4010.480.2020.1.PC. Wątpliwości były związane z wydatkami poniesionymi w ramach pierwszej próby produkcyjnej i partii produkcyjnej. Organ podatkowy przystał na odliczenie kosztów w ramach ulgi B+R, mimo że opisany stan faktyczny w większym stopniu spełniał definicję ustawową nowej ulgi na produkcję testową.

W tej sytuacji firma poddawała weryfikacji zachowanie się wykorzystanych materiałów
w produkcji testowej w warunkach produkcji przemysłowej. Celem było otrzymanie innowacyjnego produktu pod kątem parametrów uzyskanych w skali laboratoryjnej.

Ze względu na cienką granicę między poszczególnymi ulgami szczególnie cenne staje się doradztwo w zakresie prawidłowej oceny kosztów i prowadzenia dokumentacji projektu, tak aby rozliczenie ulg odbywało się w sposób sprawny i bezpieczny. Pracownicy Euro-Funding posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia ulg na innowacje i są w stanie wesprzeć przedsiębiorcę na każdym etapie realizacji projektu.