Oferta konkursowa programów Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Fundusze Europejskie oferują w tym roku szeroką gamę możliwości pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstw. Wśród konkursów większość została skierowana do MŚP, jednak nie brakuje również tych dla dużych firm. Atrakcyjne możliwości dofinansowania oferują także Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi konkursami w ramach Funduszu Spójności i Krajowego Planu Odbudowy na sierpień:

  1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach: Instytucją udzielającą wsparcia na szeroki zakres inwestycji, które łączą zastosowanie rozwiązań prowadzących do automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych i procesów wsparcia w przedsiębiorstwie. Konkurs wpisuje się w ideę Przemysłu 4.0., pozwala na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają na maksymalne zautomatyzowanie działalności produkcyjnej. Wysokość wsparcia zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorców wynosi do 50%, a wartość projektów ma wynieść od 8 do 140 mln złotych netto.
  2. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP: Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. W ramach programu dofinansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz wdrożenie działań związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów wynikających z opracowanej mapy drogowej transformacji, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji. Wysokość dofinansowania w zależności od kategorii kosztów może wynieść do 85 %, a maksymalna wartość dofinansowania projektu to 3 mln złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 2 sierpnia, a zakończy 25 października.
  3. Ścieżka SMART – drugi nabór: Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów w ramach Ścieżki SMART, w konkursie z programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, firmy mogą uzyskać dofinansowanie kompleksowych projektów prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji. Nabory zarówno dla MŚP jak i dużych przedsiębiorców zostały przedłużone do 30 października. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji, natomiast dla dużych przedsiębiorców obligatoryjny jest moduł B+R.
  4. Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność: Przedłużeniu do 30 października uległy również terminy składania wniosków w konkursie Ścieżka SMART na rzecz dostępności. W ramach tematycznych naborów prowadzonych przez NCBiR oraz PARP, można wnioskować o wsparcie finansowe projektów, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Bogata oferta dotacji może być szansą na umożliwienie przedsiębiorcom rozwoju oraz wzmocnienie pozycji na rynku, z pewnością wpłynie również pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki. Zachęcamy do skorzystania z wyżej wymienionych możliwości. Jako firma z bogatym doświadczeniem w zakresie skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich oferujemy wsparcie doświadczonego zespołu. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa możliwości i potrzeb w zakresie dotacji.dla firm z Polski Wschodniej tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

Zdobądź przewagę konkurencyjną na rynku, zwiększaj przychody, odkrywaj nowe rynki, buduj markę światowej klasy. Euro-Funding wspiera rozwój Twojej firmy!

Więcej interesujących artykułów:

Grafika-Robotyzacja

Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP

FEPW 2021-2027 obejmują dodatkowym wsparciem Polskę Wschodnią. Z programu korzysta 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego. Program ułatwia rozwój nie tylko biznesu, ale również transportu, inwestycji w sieci energetyczne, ochronę środowiska, czy turystykę. Całkowity budżet to 12,3 mld zł.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

KPO oferuje szereg atrakcyjnych programów dotacyjnych, których priorytetem jest dążenie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji. Nowo ogłoszony konkurs niesie szereg możliwości dla dużych przedsiębiorców, pula środków na przedsięwzięcia wybrane w otwartym konkursie przekracza 1 mld zł.

Przegląd ulg podatkowych kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw działających w branży produkcyjnej

Do najpopularniejszych ulg w branży produkcyjnej należą: ulga B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję. Mimo, iż nazwa wskazuje, że wyżej ujęta lista ulg może być skierowana do wyspecjalizowanych jednostek, w rzeczywistości istotą jest prowadzenie działalności wpisującej się w zasady instrumentu wsparcia. Branża produkcyjna, ze względu na charakter swojej działalności, ma znaczący potencjał jako beneficjent ulg podatkowych.