Grafika-Robotyzacja

AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W MŚP

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

FEPW 2021-2027 obejmują dodatkowym wsparciem Polskę Wschodnią. Z programu korzysta 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego. Program ułatwia rozwój nie tylko biznesu, ale również transportu, inwestycji w sieci energetyczne, ochronę środowiska, czy turystykę. Całkowity budżet to 12,3 mld zł.

Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. W ramach programu dofinansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz wdrożenie działań związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów wynikających z opracowanej mapy drogowej transformacji, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji.

Do dofinasowania kwalifikują się następujące koszty:

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej transformacji,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej transformacji,
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
 • koszty usług szkoleniowych, koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA WSPARCIA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

POZIOM WSPARCIA

Do 85% dofinansowania w zależności od rodzaju wydatku i pomocy

DLA KOGO

MŚP z Polski Wschodniej

Mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

DZIAŁANIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw oraz wdrożenie działań związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów wynikających z opracowanej mapy drogowej transformacji, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji w tym na zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.

DOFINANSOWANIE

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 3 000 000 PLN

 • do 85% w ramach pomocy de minimis na koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej transformacji,
 • do 70% – zgodnie z mapą pomocy regionalnej, w zakresie kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną.
 • 04.07.2023

  Ogłoszenie naboru

 • 02.08.2023

  Rozpoczęcie naboru

  02.08.2023

 • 25.10.2023

  Zakończenie naboru

Euro-Funding zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie i składania wniosków o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularze wniosków jak i regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych. -> https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/inwestycje-wspierajace-robotyzacje-i-cyfryzacje-w-przedsiebiorstwach–tryb-konkursowy

Nie przegap tej unikalnej szansy na zdobycie środków na rozwój swojego przedsiębiorstwa w dziedzinie robotyzacji i cyfryzacji. Skorzystaj z możliwości, jakie daje konkurs KPO, i skontaktuj się z Nami aby zgłosić swój projekt już dziś!

KONTAKT DO SPECJALISTY

Justyna Radecka

Senior Project Manager

+48 662 205 262
jradecka@euro-funding.com

Inne interesujące artykuły:

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

KPO oferuje szereg atrakcyjnych programów dotacyjnych, których priorytetem jest dążenie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji. Nowo ogłoszony konkurs niesie szereg możliwości dla dużych przedsiębiorców, pula środków na przedsięwzięcia wybrane w otwartym konkursie przekracza 1 mld zł.

Przegląd ulg podatkowych kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw działających w branży produkcyjnej

Do najpopularniejszych ulg w branży produkcyjnej należą: ulga B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję. Mimo, iż nazwa wskazuje, że wyżej ujęta lista ulg może być skierowana do wyspecjalizowanych jednostek, w rzeczywistości istotą jest prowadzenie działalności wpisującej się w zasady instrumentu wsparcia. Branża produkcyjna, ze względu na charakter swojej działalności, ma znaczący potencjał jako beneficjent ulg podatkowych.

Kredyt ekologiczny w programie FENG jako narzędzie transformacji ekologicznej

Program FENG niesie ze sobą liczne korzyści. Umożliwia finansowanie inwestycji, które mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną firmy. Ponadto, inwestycje w infrastrukturę ekologiczną prowadzą do wzrostu konkurencyjności oraz poprawy wizerunku.