Już od dzisiaj można składać wnioski w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus.

Konkurs ma na celu dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie w konkursie to aż 1 125 000 zł!

O dofinansowanie mogą starać się firmy z sektora MŚP z całej Polski z wyłączeniem Makroregionu Polski Wschodniej.

Dofinansowanie może obejmować zarówno opracowanie projektu wzorniczego (część doradcza), jak też wdrożenie inwestycji (część inwestycyjna).

W ramach części doradczej można otrzymać aż 85% dofinansowania. W ramach części inwestycyjnej można otrzymać od 20 do 55% dofinansowania (w zależności od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa).

Konkurs podzielony jest na rundy. Zakończenie pierwszego naboru planowane jest 28.02.2021 roku.

Wnioski można będzie składać również w kolejnych rundach, najpóźniej do 28 lipca 2021 roku.

Więcej informacji znajdziesz w broszurze poniżej.

Skontaktuj się z nami aby zweryfikować możliwość pozyskania dofinansowania w konkursie.