Wielu przedsiębiorców w ostatnim czasie staje przed bardzo trudnym wyzwaniem jakie stawia przed nami rzeczywistość.

Coraz trudniej jest uzyskać środki na rozwój firmy, a pomoc rządowa wymaga dodatkowego zaangażowana w wypełnienie dokumentów i formularzy, co zajmuje cenny czas, a możliwość uzyskania pomocy wcale nie jest taka pewna. Banki wobec coraz bardziej niepewnej sytuacji gospodarczej wydają coraz mniej zgód na kredyty inwestycyjne. Dodatkowo wymagają od kredytobiorców dodatkowych zabezpieczeń i gwarancji, a i tak otrzymanie takiego kredytu nie jest pewne.

Nasuwa się zatem pytanie, skąd pozyskać dodatkowe środki na rozwój i nowe inwestycje w firmie? Jak zabezpieczyć płynność finansową i uzyskać dodatkowe środki?

Pragmatycznym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z istniejącego w firmie potencjału i rozliczeniu przysługujących jej ulg podatkowych.

Czy to się opłaca ? Niech odpowiedzią będzie Case Study jednego z naszych Klientów z branży IT.

Przedsiębiorstwo: 52 osoby (na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło, oraz w oparciu o umowy B2B).

Profil działalności: dotyczy produkcji oprogramowania oraz sprzedaży licencji lub autorskiego prawa do programu komputerowego dla Klientów krajowych i zagranicznych.

Realizacja projektów Ulgi B+R i IP BOX (2 miesiące): współpraca z Euro-Funding opierała się na trzech etapach. Pierwszy etap pozwolił na wyodrębnienie wśród realizowanych projektów, tych które spełniają ustawową definicje działalności badawczo-rozwojowej oraz obliczenia jaka część dochodu może zostać objęta preferencyjną 5% stawką podatku dochodowego tzw. wskaźnik nexus. W kolejnym etapie zidentyfikowano i wyodrębniono koszty kwalifikowane poniesione na realizacje projektu. Końcowym, trzecim etapem prac było skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie wdrożenia zaleceń, których implementacja jest niezbędna, do ostatecznego sukcesu i uzyskania finalnych korzyści.

Zaangażowanie po stronie Klienta: 9 h współpracy działu księgowego, 7 h wyznaczonej osoby projektowej po stronie Klienta.

Korzyści Klienta po zastosowaniu ulgi B+R wraz IP Box: zysk firmy 560 tys. zł rocznie. Diabeł tkwi w szczegółach ?

Tak. Często widoczne jest, iż rozliczenie ulgi B+R, czy IP Box samodzielnie lub z pomocą osób niewyspecjalizowanych w tym zakresie i nie znających specyfiki branży – prowadzi do błędów. Katalog błędów jest szeroki. Najczęstsze pomyłki widoczne są w zakresie kwalifikacji merytorycznej projektów jako spełniających definicje działalności badawczo-rozwojowej oraz w błędnej kwalifikacji kosztów poniesionych na ich realizacje.

Często powtarzającym się błędem jest również niewłaściwe obliczenie wskaźnika nexus oraz niespełniające wymogów ustawowych wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodu zarówno na etapie działań badawczo-rozwojowych jaki komercjalizacji produktu. Do tego dochodzą powszechnie błędy w opisie dokumentów zarówno merytorycznych i finansowych.

Dużo utraconych środków i korzyści widzimy również z powodu nieumiejętnego rozliczenia ulgi B+R, bez uwzględnienia możliwości teraz lub w przyszłości zastosowania ulgi IP BOX. Z analizy wynika, iż w takiej sytuacji firma często traci nawet do 60% korzyści, które mogłaby uzyskać realizując projekt w sposób strategiczny i uwzględniający maksymalizacje korzyści wynikających z ulg podatkowych.

To wszystko sprawia, że Przedsiębiorca, który chce uzyskać korzyści z zastosowania ulg oraz zrobić to w sposób bezpieczny, powinien skorzystać z wsparcia profesjonalistów posiadających doświadczenie nie tylko w podatkach, ale również w branży IT.

Kto może skorzystać z ulgi B+R i IP Box?

Z tych narzędzi może skorzystać każdy przedsiębiorca niezależnie od wielkości firmy, jej wewnętrznej organizacji, powiązań kapitałowych czy rynków sprzedaży i osiąganych dochodów. Warunkiem jest tylko prowadzenie działalności o charakterze badawczo-rozwojowym (ulga B+R) oraz osiągnięcie przychodów z tytułu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych objętych ochroną prawną. Z ulg warto korzystać nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest na stracie, ponieważ ulgi można rozliczać w kolejnych latach w momencie pojawienia się należnego podatku.

Na szczególne korzyści może liczyć branża IT, której innowacyjna natura sprawia, iż jest ona jednym z największych beneficjentów ulg.

Jeśli artykuł zainspirował Cię do myślenia o zastosowaniu ulg w Twojej firmie, i chciałbyś dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania podzielimy się naszym doświadczeniem w tym zakresie.