Perspektywa Finansowa 2021-2027

Unia Europejska znajduje się obecnie u progu nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Polsce ze wszystkich źródeł ma przypaść łącznie 160 mld euro.

W ramach polityki spójności Polska ma otrzymać 72,2 miliardów euro, natomiast ze środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz regionalnych. Nowym narzędziem będzie program finansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Ustanowiono 6 głównych celów polityki spójności na lata 2021-2027:

Cel 1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa

Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

Cel 3: Lepiej połączona Europa

Cel 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Cel 5: Europa bliżej obywateli

Cel 6: Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu

Planowany podział środków w ramach polityki spójności:

Fundusz Odbudowy

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU) przyznano Polsce aż 57 mld euro (23 mld euro w dotacjach i ponad 34 mld euro w pożyczkach).

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele:

  • odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy,
  • przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Polska obecnie pracuje nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy, który po akceptacji Komisji Europejskiej będzie podstawą do rozdysponowania otrzymanych środków. Środki mają zostać przeznaczone na prorozwojowe inwestycje, w zakresie:

  • nowoczesnej gospodarki,
  • zielonej transformacji,
  • zielonej mobilności,
  • ochrony zdrowia,
  • transformacji cyfrowej.

Czekamy obecnie na opracowanie ostatecznych wersji dokumentów i ogłoszenie nowych konkursów.

Tymczasem zapraszamy do kontaktu w celu skorzystania z dostępnych aktualnie konkursów. Nasz interdyscyplinarny, międzynarodowy zespół zapewnia wsparcie zarówno w pozyskiwaniu grantów na poziomie krajowym, jak i bezpośrednio z Komisji Europejskiej.