Konkursy Regionalnych Programów Wojewódzkich

Już na początku przyszłego roku planowane jest ogłoszenie harmonogramu nowego programu wspierającego innowacje – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).  Jego budżet to 7,9 mld euro na dotacje dla firm.

Prace nad uruchomieniem FENG wciąż trwają, ale pojawiły się możliwości skorzystania ze środków pozostałych z puli przeznaczonej na dotacje w latach poprzednich – Regionalne Programy Województwa Mazowieckiego oraz Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłosiły harmonogramy konkursów na 2023 rok. Dokładne daty nie są jeszcze znane, dla województwa świętokrzyskiego ma być to I kwartał. Nieco bardziej precyzyjny okazał się harmonogram z Mazowsza – terminy naborów zostały zaplanowane na styczeń 2023 roku. Warto dodać, że na 30 dni przed terminem opublikowane zostaną regulaminy konkursów wraz z całą wymaganą dokumentacją, zatem możemy się ich spodziewać już w tym miesiącu.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących projekty badawczo-rozwojową, a także tych wprowadzających na rynek nowe lub ulepszone produkty bądź usługi. Typy projektów objęte konkursami prezentują się następująco:

Dla województwa mazowieckiego:
 • Z obszaru wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce:

  • Projekty badawczo rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności B+R) – alokacja w wysokości 2 000 000 zł,
  • Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo rozwojowego – alokacja w wysokości 2 000 000 zł;
 • Z obszaru rozwoju potencjału innowacyjnego o przedsiębiorczości:

  • Innowacje MŚP: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych usług – alokacja w wysokości 30 000 000 zł.
Dla województwa świętokrzyskiego:
 • Z obszaru badań i rozwoju w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości:
  • Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – alokacja w wysokości 10 000 000 zł (dopuszcza się możliwość podziału konkursu na rundy).

Jeśli szukają Państwo dodatkowej możliwości rozwoju swojej firmy, zachęcamy do skorzystania z wymienionych konkursów. Jako zespół doświadczony w pozyskiwaniu środków unijnych, oferujemy pomoc w tym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu!