Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)

Początek 2023 roku wiąże się z wprowadzeniem nowych możliwości pozyskania wsparcia unijnego przez polskich przedsiębiorców. W nowej perspektywie 2021-2027 program dedykowany dla Polski Wschodniej zostanie kontynuowany, a jego budżet wyniesie aż 1,4 mld euro. Z dofinansowania mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy, pomysłodawcy tworzący startupy oraz ośrodki innowacji. Za realizację programu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz zapewnienie wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Dzięki pozyskanemu wsparciu firmy mają się lepiej przygotować na globalne wyzwania związane z cyfryzacją i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Efektem tych działań ma być wzrost produktywności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej, a także tworzenie nowych, wysoko specjalistycznych miejsc pracy, co ma zapobiec opuszczaniu makroregionu przez wykwalifikowanych pracowników.

W odniesieniu do zakończonych programów dedykowanych Polsce Wschodniej, znaczącą zmianą jest włączenie części Mazowsza, co nie miało miejsca w latach poprzednich. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorstwa z województw:

 • lubelskiego,
 • podkarpackiego,
 • podlaskiego,
 • świętokrzyskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • mazowieckiego.

  – Z wyłączeniem Warszawy i przyległych powiatów.

FEPW 2021-2027 przewiduje działania w ramach czterech obszarów priorytetowych, skupiając się na problemach występujących na terenach objętych wsparciem.

 1. Przedsiębiorczość i innowacje
 2. Energia i klimat
 3. Spójna sieć transportowa
 4. Turystyka

Wśród zmian wprowadzonych w odniesieniu do programów realizowanych w poprzednich perspektywach należy wyróżnić obszar „Automatyzacji i robotyzacji w MŚP”. Program ten będzie obejmował konkursy w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w polskich firmach, a celem programu jest przyspieszenie procesu transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0. Do działań objętych dotacjami będą należały m.in. przeprowadzanie audytów produkcyjnych, usługowych i biznesowych, a także wdrażanie rozwiązań zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej, w tym szkolenia pracowników do obsługi nowych procesów.

Zachęcamy do skorzystania z programu FEPW – jako firma z bogatym doświadczeniem w zakresie skutecznego pozyskiwania dotacji oferujemy wsparcie wykwalifikowanego zespołu. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa możliwości i potrzeb w zakresie dotacji.