Szybka Ścieżka „AGROTECH” – 100 mln zł z Funduszy Europejskich

W połowie sierpnia NCBR ogłosił nowy konkurs w ramach Podziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka „Agrotech”. 100 mln zł z Funduszy Europejskich ma wesprzeć podmioty planujące realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt dofinansowywany w konkursie powinien się wpisywać w co najmniej jeden z sześciu obszarów tematycznych:

  1. Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie;
  2. Mechanizacja w rolnictwie;
  3. Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie;
  4. Rolnictwo precyzyjne;
  5. Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza;
  6. Bioenergia i biomateriały.

Dofinansowanie jest przyznawane na projekty realizowane we wszystkich województwach oprócz mazowieckiego, tj. w regionach słabiej rozwiniętych. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców (MŚP) oraz do konsorcjów, także z udziałem jednostek naukowych. Warunek – żaden z konsorcjantów nie może realizować projektu na terenie województwa mazowieckiego, a liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Wnioski można składać od 10 września do 6 listopada. Konkurs poddzielony jest na rundy.

Więcej informacji znajdziesz w broszurze poniżej lub skontaktuj się bezpośrednio z nami!

Pobierz broszurę dotyczącą dofinansowania