Możliwości wsparcia procesu robotyzacji w przedsiębiorstwach

ROBOGRANT

Już w kwietniu 2022 planowane jest ogłoszenie pilotażowego konkurs na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie robotyzacji. O dofinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie robotyzacji będą mogły starać się firmy produkcyjne z branży przemysłowej. Maksymalne dofinansowanie wyniesie aż 1 milion złotych. Szczegółowe informacje poznamy w kwietniu po ogłoszeniu konkursu i publikacji dokumentacji.

Jest to jedna z możliwości wsparcia robotyzacji dostępna w 2022 roku. Drugą możliwością jest ulga na robotyzację, wprowadzona w styczniu 2022 roku.

ULGA NA ROBOTYZACJĘ

Od 2022 roku przedsiębiorcy będą mieli możliwość dodatkowego odliczenia od dochodu połowy kosztów poniesionych na robotyzację.

Dodatkowemu odliczeniu podlegają m.in.: koszty nabycia nowych robotów przemysłowych (oraz maszyn i urządzeń z nimi związanych), oprogramowania wykorzystywanego do poprawnego działania robotów, a także koszty szkoleń pracowników z umiejętności korzystania z nowych urządzeń. Preferencją są objęte inwestycje w nowe maszyny i urządzenia nabyte w związku z robotyzacją procesów produkcyjnych.

Co istotne, wydatek na robotyzację nie może być sfinansowany z dotacji. Natomiast część niepodlegająca zwrotowi podlegać może odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

W związku z powyższym, oba opisywane dostępne instrumenty finansowania robotyzacji tj. ROBOGRANT i ulga na robotyzację, wzajemnie się uzupełniają.

Zapraszamy do kontaktu!