Harmonogram dotacji na rok 2023 rok. Sprawdź dofinansowanie dla Twojej firmy.

W minionym tygodniu zatwierdzono i opublikowano harmonogram naborów wniosków na 2023 rok do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Budżet programu został zaakceptowany jeszcze jesienią i będzie wynosił 7,9 mld euro, a łączna kwota przewidziana w harmonogramie na najbliższy rok to prawie 4,7 mld euro, co stanowi niemalże 60 % całkowitej alokacji.

W opublikowanym harmonogramie uwzględniono 27 naborów w trybie konkurencyjnym oraz 16 w trybie niekonkurencyjnym. FENG obejmuje wsparcie zarówno dla firm, jak i organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, harmonogram będzie aktualizowany minimum raz na koniec kwartału, obejmując kolejny kwartał.

Zgodnie z publikowanymi wcześniej założeniami, program obejmuje konkursy z czterech priorytetów:

 • Priorytet I

  – Wsparcie dla przedsiębiorstw;

 • Priorytet II

  – Środowisko sprzyjające innowacjom;

 • Priorytet III

  – Zazielenienie przedsiębiorstw;

 • Priorytet IV

  – Pomoc techniczna.

Konkursy planowane w 2023 roku.

Ścieżka SMART z I priorytetu programu.

Cel działania: Projekty odpowiadające potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Wnioskodawcy: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa

Alokacja: 4 450 mln PLN (w ramach pierwszego naboru)

Terminy: od 07.02.2023 do 12.04.2023

Zmianą w odniesieniu do poprzednich programów są jednostki ogłaszające nabory, dla przedsiębiorców z sektora MŚP będzie to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), natomiast dla przedsiębiorstw innych niż MŚP – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Kredyt TECHNOLOGICZNY z II priorytetu programu.

Cel działania: Wsparcie MŚP w zakresie wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Wnioskodawcy: MŚP

Alokacja: 578 mln PLN

Terminy: od 09.03.2023 do 31.05.2023

W tym przypadku nabór zostanie ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Również w lutym ogłoszone zostaną nabory wniosków o uzyskanie wsparcia w zakresie realizacji projektów uznanych za projekty ważne, będące przedmiotem zainteresowania całej UE – IPCEI (important projects of common European interest). W tym obszarze przewidziano dwa konkursy, pierwszy z działania 2.10 IPCEI – dla projektów posiadających wyraźnie innowacyjny charakter w świetle najnowszych osiągnieć w danym sektorze, drugi z działania 3.3 IPCEI wodorowy – dla projektów z obszaru niskoemisyjnego i produkowanego z wykorzystaniem energii odnawialnej wodoru. Nabory zostaną ogłoszone 15 lutego przez NCBR i potrwają od 15 marca do 14 kwietnia.

Zachęcamy do skorzystania z pierwszych konkursów programu FENG, o naborach w kolejnych kwartałach będziemy informować Państwa na bieżąco. Jako firma z bogatym doświadczeniem w zakresie skutecznego pozyskiwania środków unijnych oferujemy wsparcie doświadczonego zespołu. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa możliwości i potrzeb w zakresie dotacji.

WAŻNE: z uwagi na wysokie zainteresowanie współpraca będzie podejmowana do momentu wyczerpania możliwości przyjęcia wniosków.