Zmiana w dacie składnia CIT 8 oraz możliwość zaliczenia do ulgi B+R kosztów wynagrodzenia za czas przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym i zwolnieniu lekarskim, to dwie informacji z ostatniego okresu, które należy uwzględnić w przy rozliczeniu ulgi B+R za 2020 rok.

Ministerstwo Finansów mając na względzie sytuacje epidemiologiczną i związane z tym kłopoty niektórych firm z nieobecnością kadry potwierdziło zwoje wcześniejsze zapewnienia w zakresie wydłużenia terminu składania rozliczenia rocznego CIT. Podpisane przez Ministra rozporządzenie zakłada, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają czas do 30 czerwca 2021 roku na złożenia CIT8. Co za tym idzie podatnicy mają dodatkowy czas na analizę swojej działalności pod kątem spełnienia warunków formalnych umożliwiających rozliczenie ulgi B+R i złożenie CIT BR wraz z rozliczeniem rocznym.

Drugą informacja, którą należy wziąć pod uwagę przy rozliczaniu ulgi B+R jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2021 roku. NSA uznał, że koszty zatrudnienia osób wykonujących działalność B+R w 100% czasu pracy są kosztami kwalifikowanymi do ulgi B+R w zakresie kosztów związanych z urlopami, zwolnieniami lekarskimi czy innymi usprawiedliwionymi nieobecnościami. Dotychczasowe stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej prezentowane w licznych indywidualnych interpretacjach podatkowych jednoznacznie wskazywało, iż tylko koszty czasu faktycznie przepracowanego przy realizacji działalności badawczo-rozwojowej mogą stanowić koszt kwalifikowany.

W latach poprzednich wątpliwości w zakresie prawidłowości takiego stanowiska były na tyle duże, że podatnicy którzy otrzymywali negatywną odpowiedz w zakresie możliwości zaliczenia tych kosztów do ulgi B+R zaskarżali interpretacje do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. WSA w sporze stanęły po stronie podatników i powszechnie wydawały wyroki potwierdzające że koszty pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych lub zwolnieniach chorobowych mogą być uwzględnione w ramach rozliczenia ulgi B+R. Jednak dopiero wyrok NSA przesądził o możliwości zakwalifikowania tych kosztów do rozliczenia w ramach ulgi B+R. Należy jednak pamiętać, że do rozliczenia ulgi B+R można zakwalifikować tylko koszty, wyliczone proporcjonalnie do czasu jaki dany pracownik w miesiącu wykonywał działalność badawczo-rozwojową w stosunku do pozostałej działalności.