Wielu przedsiębiorców liczy na możliwość korzystania od 2021 r. z tzw. estońskiego CIT, który zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów jest przeznaczony dla firm ponoszących nakłady inwestycyjne. Tymczasem estoński CIT to jedynie odroczenie opodatkowania, a nie jego zupełne wyłączenie. W praktyce może się okazać, że zdecydowanie bardziej opłacalne jest opodatkowanie prowadzonej działalności na dotychczasowych, ogólnych zasadach i korzystanie np. z ulgi na badania i rozwój (ulga B+R).

Estoński CIT, czyli wiele warunków do spełnienia

Warto przypomnieć, że tzw. estoński CIT zakłada opodatkowanie zysku zasadniczo dopiero na moment jego podziału/wypłaty. W praktyce jest to jedynie odroczenie opodatkowania zysku spółki (według nowych stawek, tj. 15% dla małych podatników i 25% dla pozostałych), a nie jego zupełne wyłączenie.

Możliwość korzystania z tej formy opodatkowania będzie uzależniona od łącznego spełnienia szeregu warunków, w tym m.in.:

  • prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • osiągnięcia przychodów za poprzedni rok podatkowy, które nie przekroczyły 100 milionów złotych (razem z kwotą VAT),
  • odpowiedniej struktury właścicielskiej, tj. akcjonariuszami/udziałowcami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, a sama spółka nie może posiadać akcji/udziałów w innych podmiotach,
  • poniesienia nakładów inwestycyjnych (m.in. z wyłączeniem samochodów osobowych), w ciągu 2 lat kolejnych lat w wysokości co najmniej 15% wartości początkowej środków trwałych spółki ustalonej na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego,
  • uzyskiwania przychodów przede wszystkim z działalności operacyjnej, a nie ze źródeł pasywnych.

Ulga B+R, czyli zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty

W przypadku wielu firm inwestujących w rozwój swojej działalności, znacznie bardziej opłacalne może okazać się opodatkowanie jej na dotychczasowych zasadach ogólnych i umiejętne wykorzystanie dostępnych już dzisiaj ulg i odliczeń.

Nasze doświadczenie pokazuje, że znaczna część firm prowadzących działalność np. w branży produkcyjnej ma podstawy do korzystania z ulgi B+R i skutecznego oraz bezpiecznego zmniejszania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, a w konsekwencji także kwoty podatku do zapłaty.

Jeżeli Państwa firma prowadzi prace nad nowymi lub ulepszonymi produktami lub usługami (prace badawczo-rozwojowe), warto bliżej zainteresować się ulgą B+R. Jej mechanizm pozwala w praktyce na dwukrotne odliczenie kosztów ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową. W niektórych przypadkach może się to przełożyć na zmniejszenie kwoty podatku dochodowego do zapłaty nawet do zera.

Więcej o uldze B+R przeczytasz na naszej stronie, pod tym linkiem!

Porównanie działalności opodatkowanej na ogólnych zasadach z ulgą B+R oraz opodatkowanej według estońskiego CIT w ciągu 2 lat:

Estoński CIT

Rok

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek*

Koszty pozostałe

Koszty B+R
(wynagrodzenia, surowce, materiały)

2021

17 mln13 mln1,75 mln2,25 mln562,5 tys.*

2022

17,5 mln13,5 mln1,5 mln2,5 mln625 tys.*

*podatek przy założeniu podjęcia decyzji o wypłacie zysku

W przypadku opodatkowania według tzw. estońskiego CIT, przy podjęciu decyzji o wypłacie zysków za lata 2021-2022 w łącznej kwocie 4,75 mln firma zapłaci podatek dochodowy według stawki 25%, który wyniesie ponad 1,1 mln zł.

Zasady ogólne, firma korzystająca z ulgi B+R

Rok

PrzychodyKosztyDochódPodstawa opodatkowania
po odliczeniu kosztów działalności B+R
Podatek

Koszty pozostałe

Koszty B+R
(wynagrodzenia, surowce, materiały)

2021

17 mln13 mln1,75 mln2,25 mln0,5 mln95 tys.
202217,5 mln13,5 mln1,5 mln2,5 mln1 mln

190 tys.

W przypadku opodatkowania działalności na zasadach ogólnych, przy skorzystaniu z ulgi B+R, od dochodów za lata 2021-2022 firma zapłaci podatek dochodowy według stawki 19%, który wyniesie łącznie 285 tys. zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, w rozpatrywanym przypadku oszczędność może wynieść do 815 tys. zł.

Jak widać na przedstawionym przykładzie, korzystanie z tzw. estońskiego CIT od 2021 roku nie musi być wcale najlepszym rozwiązaniem.

W wielu firmach drzemie potencjał pozwalający skutecznie zmniejszyć podstawę opodatkowania CIT poprzez prawidłowe zidentyfikowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz związanych z nimi kosztów kwalifikowanych. Jeżeli są Państwo zainteresowani ulgą B+R i chcieliby przeanalizować płynące z niej możliwości dla swojej firmy, zapraszamy do kontaktu.