Kredyt na innowacje technologiczne to atrakcyjny konkurs pozwalający sfinansować koszty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Aby ubiegać się o kredyt na innowacje technologiczne należy pozyskać promesę kredytową z banku na sfinansowanie przedmiotu projektu. Z promesą kredytową możemy ubiegać się o przyznanie premii technologicznej wynoszącej nawet 70% wartości projektu. Premia technologiczna udzielana jest w formie umorzenia części otrzymanego kredytu.

W obecnym konkursie zniesiono limit kwotowy dofinansowania wynoszący wcześniej 6 mln zł, co oznacza, że mogą zostać sfinansowane nawet bardzo duże inwestycje. Obecnym limitem jest 50 mln euro.

Wnioski można składać do 30.12.2020

Skontaktuj się z nami i sprawdź czy możesz skorzystać z dofinansowania.

Więcej informacji znajdziesz w broszurze poniżej lub skontaktuj się bezpośrednio z nami